Bikes of the Week - 70’s Two Stroke Enduros

Suzuki TS400, 1972-1976